اوقات شرعی به افق زیار
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی زیار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زیار

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زیار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0012:5916:4119:5820:1821:1100:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2506:5913:5917:4120:5921:1822:1201:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2407:5914:5918:4122:0022:1923:1202:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2308:5815:5919:4123:0023:2000:1303:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2209:5816:5920:4100:0100:2001:1404:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2210:5817:5921:4101:0201:2102:1505:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2111:5719:0022:4102:0202:2203:1606:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2012:5720:0023:4103:0303:2204:1607:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2013:5621:0000:4204:0304:2305:1708:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1914:5622:0001:4205:0405:2406:1809:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1915:5623:0002:4206:0506:2407:1910:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1816:5600:0003:4207:0507:2508:1911:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1817:5501:0004:4208:0608:2509:2012:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1718:5502:0105:4209:0609:2610:2113:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1719:5503:0106:4210:0710:2711:2114:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1720:5504:0107:4311:0711:2712:2215:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1621:5505:0108:4312:0812:2813:2316:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1622:5506:0109:4313:0813:2814:2317:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1623:5407:0110:4314:0914:2915:2418:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1600:5408:0211:4315:0915:2916:2419:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1601:5409:0212:4416:1016:3017:2520:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1502:5410:0213:4417:1017:3018:2521:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1503:5411:0214:4418:1018:3019:2622:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1504:5412:0215:4419:1119:3120:2623:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5413:0316:4420:1120:3121:2700:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5514:0317:4521:1121:3122:2701:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5515:0318:4522:1222:3223:2702:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5516:0319:4523:1223:3200:2803:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5517:0420:4500:1200:3201:2804:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5518:0421:4501:1201:3302:2805:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1611:5519:0422:4602:1302:3303:2806:14