اوقات شرعی به افق زنگنه
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی زنگنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زنگنه

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق زنگنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2006:0313:1617:0120:2920:5021:4700:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2007:0314:1618:0221:2921:5022:4701:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2008:0315:1619:0222:2922:5023:4702:25
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0416:1720:0223:2923:5000:4703:25
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0417:1721:0200:3000:5001:4804:25
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2111:0418:1722:0301:3001:5002:4805:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0519:1723:0302:3002:5003:4806:26
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2213:0520:1700:0303:3003:5004:4807:26
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0521:1801:0304:3004:5005:4708:26
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0622:1802:0305:3005:5006:4709:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0623:1803:0406:3006:5007:4710:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0700:1804:0407:3007:5008:4711:27
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0701:1805:0408:2908:5009:4712:27
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0802:1906:0409:2909:5010:4713:28
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0803:1907:0410:2910:5011:4614:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0904:1908:0411:2911:4912:4615:28
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0905:1909:0512:2912:4913:4616:28
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:1006:1910:0513:2813:4914:4517:29
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:1007:1911:0514:2814:4915:4518:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:1108:1912:0515:2815:4816:4419:29
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:1109:2013:0516:2816:4817:4420:29
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:1210:2014:0517:2717:4718:4321:30
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:1311:2015:0518:2718:4719:4322:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:1312:2016:0519:2619:4720:4223:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1413:2017:0520:2620:4621:4200:30
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1414:2018:0521:2621:4622:4101:30
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1515:2019:0522:2522:4523:4002:31
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1616:2020:0523:2523:4500:3903:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1617:2021:0600:2400:4401:3904:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1718:2022:0601:2301:4302:3805:31
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1819:2023:0602:2302:4303:3706:32