اوقات شرعی به افق دستجاه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی دستجاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دستجاه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دستجاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0012:5916:4119:5820:1721:1000:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2506:5913:5917:4120:5921:1822:1101:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2407:5914:5918:4121:5922:1923:1202:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2308:5815:5919:4123:0023:2000:1303:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2209:5816:5920:4100:0100:2001:1404:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5717:5921:4101:0101:2102:1505:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2111:5718:5922:4102:0202:2203:1506:12
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2012:5720:0023:4103:0303:2204:1607:12
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2013:5621:0000:4204:0304:2305:1708:12
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1914:5622:0001:4205:0405:2406:1809:12
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1915:5623:0002:4206:0406:2407:1810:12
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1816:5500:0003:4207:0507:2508:1911:12
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5501:0004:4208:0508:2509:2012:12
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5502:0005:4209:0609:2610:2113:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1719:5503:0106:4210:0710:2611:2114:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1720:5504:0107:4311:0711:2712:2215:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5505:0108:4312:0812:2713:2216:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:5406:0109:4313:0813:2814:2317:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:5407:0110:4314:0814:2815:2418:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1600:5408:0211:4315:0915:2916:2419:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5409:0212:4316:0916:2917:2520:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:5410:0213:4417:1017:3018:2521:13
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:5411:0214:4418:1018:3019:2622:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:5412:0215:4419:1119:3120:2623:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5413:0316:4420:1120:3121:2600:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5414:0317:4421:1121:3122:2701:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5415:0318:4522:1222:3223:2702:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5516:0319:4523:1223:3200:2803:14
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5517:0320:4500:1200:3201:2804:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1610:5518:0421:4501:1201:3302:2805:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1611:5519:0422:4602:1302:3303:2806:14