اوقات شرعی به افق حلب
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی حلب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حلب

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حلب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0713:1517:0420:2220:4321:4000:24
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0614:1518:0421:2321:4422:4101:24
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0615:1519:0422:2422:4523:4202:24
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0516:1520:0423:2523:4500:4303:24
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0517:1521:0400:2500:4601:4404:24
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0418:1522:0401:2601:4702:4505:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0419:1523:0502:2702:4803:4606:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0320:1500:0503:2803:4804:4707:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1914:0321:1501:0504:2804:4905:4708:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1815:0222:1602:0505:2905:5006:4809:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0223:1603:0506:2906:5007:4910:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1717:0200:1604:0607:3007:5108:5011:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1618:0101:1605:0608:3108:5209:5112:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1619:0102:1606:0609:3109:5210:5113:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1520:0103:1607:0610:3210:5311:5214:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1521:0104:1708:0711:3211:5412:5315:24
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1422:0105:1709:0712:3312:5413:5416:24
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1423:0006:1710:0713:3413:5514:5417:24
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1300:0007:1711:0714:3414:5515:5518:24
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1301:0008:1712:0715:3515:5616:5519:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1302:0009:1713:0816:3516:5617:5620:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1303:0010:1814:0817:3517:5718:5721:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1304:0011:1815:0818:3618:5719:5722:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1205:0012:1816:0819:3619:5820:5823:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1206:0013:1817:0920:3720:5821:5800:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1207:0014:1918:0921:3721:5822:5801:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1208:0015:1919:0922:3722:5923:5902:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1209:0016:1920:0923:3823:5900:5903:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0117:1921:0900:3800:5901:5904:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0118:1922:1001:3802:0003:0005:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0119:2023:1002:3803:0004:0006:26