اوقات شرعی به افق اسحاق آباد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی اسحاق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسحاق آباد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسحاق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2412:3116:1919:3819:5820:5523:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2313:3117:2020:3920:5921:5600:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2214:3118:2021:3922:0022:5701:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2215:3119:2022:4023:0123:5802:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2116:3120:2023:4100:0200:5903:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2117:3121:2000:4201:0202:0004:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2018:3122:2001:4202:0303:0105:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3612:2019:3123:2102:4303:0404:0206:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3613:1920:3100:2103:4404:0505:0307:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1921:3201:2104:4405:0506:0408:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1922:3202:2105:4506:0607:0409:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3416:1823:3203:2106:4607:0708:0510:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1800:3204:2207:4608:0709:0611:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3318:1801:3205:2208:4709:0810:0712:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1802:3206:2209:4710:0911:0713:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3220:1703:3307:2210:4811:0912:0814:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1704:3308:2211:4912:1013:0915:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1705:3309:2312:4913:1014:1016:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1706:3310:2313:5014:1115:1017:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1707:3311:2314:5015:1116:1118:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1708:3412:2315:5116:1217:1119:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1709:3413:2416:5117:1218:1220:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3003:1710:3414:2417:5118:1319:1221:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1711:3415:2418:5219:1320:1322:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1712:3416:2419:5220:1421:1323:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1713:3517:2420:5321:1422:1400:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1714:3518:2521:5322:1423:1401:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1715:3519:2522:5323:1500:1402:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1716:3520:2523:5400:1501:1503:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1717:3521:2500:5401:1502:1504:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1718:3622:2601:5402:1503:1505:42