اوقات شرعی به افق تنگه چذابه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تنگه چذابه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تنگه چذابه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تنگه چذابه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4506:1813:1516:5620:1320:3221:2500:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4407:1714:1617:5621:1421:3322:2601:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4308:1715:1618:5622:1522:3423:2602:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4209:1616:1619:5623:1523:3400:2703:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4210:1617:1620:5600:1600:3501:2804:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4111:1618:1621:5601:1601:3602:2905:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4012:1519:1622:5602:1702:3603:3006:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4013:1520:1623:5703:1803:3704:3007:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3914:1521:1600:5704:1804:3805:3108:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3915:1422:1601:5705:1905:3806:3209:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3816:1423:1702:5706:1906:3907:3310:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3817:1400:1703:5707:2007:4008:3311:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3718:1401:1704:5708:2008:4009:3412:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3719:1302:1705:5709:2109:4110:3513:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3720:1303:1706:5710:2210:4111:3514:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:1304:1707:5811:2211:4212:3615:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3622:1305:1808:5812:2212:4213:3716:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3623:1306:1809:5813:2313:4314:3717:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:1307:1810:5814:2314:4315:3818:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:1308:1811:5815:2415:4416:3819:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:1309:1812:5816:2416:4417:3920:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3503:1310:1913:5917:2517:4518:3921:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3504:1311:1914:5918:2518:4519:4022:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3505:1312:1915:5919:2519:4520:4023:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1313:1916:5920:2620:4621:4000:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1314:1917:5921:2621:4622:4101:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:1315:2019:0022:2622:4623:4102:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1316:2020:0023:2723:4700:4203:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1317:2021:0000:2700:4701:4204:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1318:2022:0001:2701:4702:4205:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1319:2123:0102:2802:4703:4206:31