اوقات شرعی به افق فتح المبين
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی فتح المبين

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فتح المبين

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق فتح المبين
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:1213:2117:0220:2920:4921:4500:31
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:1214:2118:0221:2921:4922:4501:31
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:1315:2119:0322:3022:5023:4502:32
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:1316:2120:0323:3023:5000:4503:32
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:1317:2221:0300:3000:5001:4504:32
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:1418:2222:0301:3001:5002:4505:32
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:1419:2223:0302:3002:5003:4506:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:1420:2200:0403:3003:5004:4507:33
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:1521:2201:0404:3004:5005:4508:33
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:1522:2302:0405:3005:5006:4509:33
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1523:2303:0406:3006:5007:4510:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1600:2304:0407:3007:5008:4511:34
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1601:2305:0508:3008:5009:4512:34
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1702:2306:0509:3009:5010:4413:34
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1703:2307:0510:3010:4911:4414:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1804:2408:0511:2911:4912:4415:35
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1805:2409:0512:2912:4913:4416:35
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1906:2410:0613:2913:4914:4317:35
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1907:2411:0614:2914:4815:4318:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:2008:2412:0615:2815:4816:4219:36
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:2009:2413:0616:2816:4817:4220:36
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:2110:2414:0617:2817:4818:4221:36
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:2211:2515:0618:2718:4719:4122:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:2212:2516:0619:2719:4720:4023:37
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:2313:2517:0620:2720:4621:4000:37
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:2314:2518:0721:2621:4622:3901:37
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:2415:2519:0722:2622:4523:3902:37
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:2416:2520:0723:2523:4500:3803:37
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:2517:2521:0700:2500:4401:3704:38
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:2618:2522:0701:2401:4402:3705:38
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5212:2619:2523:0702:2402:4303:3606:38