اوقات شرعی به افق چلیچه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چلیچه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چلیچه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چلیچه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0713:0516:4620:0420:2321:1600:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0614:0517:4621:0421:2422:1701:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0615:0518:4622:0522:2423:1702:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0516:0519:4623:0623:2500:1803:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0517:0620:4700:0600:2601:1904:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:0518:0621:4701:0701:2602:2005:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0419:0622:4702:0802:2703:2106:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0420:0623:4703:0803:2804:2107:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:0421:0600:4704:0904:2805:2208:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0322:0601:4705:0905:2906:2309:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:0323:0602:4706:1006:3007:2410:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0300:0603:4707:1007:3008:2411:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0201:0704:4808:1108:3109:2512:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0202:0705:4809:1209:3110:2613:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0203:0706:4810:1210:3211:2614:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0204:0707:4811:1311:3212:2715:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0205:0708:4812:1312:3313:2716:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0206:0809:4813:1313:3314:2817:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0207:0810:4914:1414:3415:2918:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0208:0811:4915:1415:3416:2919:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0209:0812:4916:1516:3517:3020:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:0210:0813:4917:1517:3518:3021:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0211:0914:4918:1618:3619:3122:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0212:0915:5019:1619:3620:3123:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0213:0916:5020:1620:3621:3100:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0214:0917:5021:1721:3722:3201:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0215:0918:5022:1722:3723:3202:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0216:1019:5023:1723:3700:3203:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0217:1020:5100:1800:3801:3304:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0218:1021:5101:1801:3802:3305:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0319:1022:5102:1802:3803:3306:21