اوقات شرعی به افق چلیچه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چلیچه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چلیچه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چلیچه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0713:0516:4620:0420:2321:1500:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0714:0517:4621:0421:2422:1601:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0615:0518:4622:0522:2423:1702:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0616:0519:4623:0523:2500:1803:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0517:0620:4700:0600:2601:1904:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0518:0621:4701:0701:2602:2005:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0419:0622:4702:0702:2703:2006:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0420:0623:4703:0803:2804:2107:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:0421:0600:4704:0904:2805:2208:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0322:0601:4705:0905:2906:2309:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0323:0602:4706:1006:2907:2310:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0300:0603:4707:1007:3008:2411:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0301:0704:4808:1108:3109:2512:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0202:0705:4809:1109:3110:2513:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0203:0706:4810:1210:3211:2614:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0204:0707:4811:1211:3212:2715:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0205:0708:4812:1312:3313:2716:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0206:0709:4813:1313:3314:2817:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0207:0810:4914:1414:3415:2818:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0208:0811:4915:1415:3416:2919:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0209:0812:4916:1516:3517:2920:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0210:0813:4917:1517:3518:3021:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0211:0814:4918:1618:3519:3022:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0212:0915:4919:1619:3620:3123:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0213:0916:5020:1620:3621:3100:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0214:0917:5021:1721:3722:3201:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0215:0918:5022:1722:3723:3202:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0216:1019:5023:1723:3700:3203:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0217:1020:5100:1700:3701:3304:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0218:1021:5101:1801:3802:3305:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0219:1022:5102:1802:3803:3306:21