اوقات شرعی به افق ادیمی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی ادیمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ادیمی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ادیمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5305:2512:2116:0019:1719:3620:2823:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:2513:2117:0020:1820:3721:2900:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5207:2414:2118:0021:1821:3822:3001:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5108:2415:2119:0022:1922:3823:3002:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5009:2316:2120:0023:2023:3900:3103:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5010:2317:2121:0000:2000:3901:3204:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4911:2318:2222:0001:2101:4002:3305:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4812:2219:2223:0002:2102:4103:3306:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4813:2220:2200:0103:2203:4104:3407:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4714:2221:2201:0104:2304:4205:3508:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:2122:2202:0105:2305:4306:3609:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4616:2123:2203:0106:2406:4307:3610:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4617:2100:2204:0107:2407:4408:3711:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:2101:2305:0108:2508:4409:3712:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4519:2002:2306:0109:2509:4510:3813:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4520:2003:2307:0110:2610:4511:3914:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:2004:2308:0211:2611:4612:3915:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4422:2005:2309:0212:2712:4613:4016:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4423:2006:2410:0213:2713:4714:4017:36
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4400:2007:2411:0214:2814:4715:4118:36
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4401:2008:2412:0215:2815:4816:4119:36
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4402:2009:2413:0216:2816:4817:4220:36
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4403:2010:2414:0317:2917:4818:4221:36
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4404:2011:2515:0318:2918:4919:4322:36
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2012:2516:0319:3019:4920:4323:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2013:2517:0320:3020:5021:4400:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2014:2518:0321:3021:5022:4401:37
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2015:2519:0422:3022:5023:4402:37
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2116:2620:0423:3123:5000:4503:37
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2117:2621:0400:3100:5101:4504:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2118:2622:0401:3101:5102:4505:38