اوقات شرعی به افق خمارلو
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خمارلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خمارلو

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق خمارلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5905:5613:2417:2120:5221:1422:1900:25
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5906:5614:2418:2121:5222:1423:1901:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5907:5715:2419:2122:5223:1500:2002:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0008:5716:2420:2123:5200:1501:2003:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0009:5717:2521:2200:5201:1502:2004:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0010:5818:2522:2201:5202:1503:2005:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0111:5819:2523:2202:5203:1504:2006:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0112:5820:2500:2203:5204:1505:1907:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0213:5921:2501:2204:5205:1506:1908:27
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0314:5922:2602:2205:5206:1507:1909:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0316:0023:2603:2306:5207:1408:1910:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0417:0000:2604:2307:5208:1409:1911:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0518:0101:2605:2308:5209:1410:1812:28
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0619:0102:2606:2309:5110:1411:1813:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0620:0203:2707:2310:5111:1412:1714:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0721:0204:2708:2311:5112:1313:1715:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0822:0305:2709:2312:5113:1314:1716:29
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0923:0406:2710:2313:5014:1315:1617:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1000:0407:2711:2314:5015:1216:1518:30
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1101:0508:2712:2315:5016:1217:1519:30
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1202:0609:2713:2316:4917:1118:1420:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1303:0610:2814:2317:4918:1119:1321:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1404:0711:2815:2318:4819:1020:1322:31
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1605:0812:2816:2319:4820:1021:1223:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1706:0813:2817:2320:4721:0922:1100:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1807:0914:2818:2321:4622:0823:1001:32
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1908:1015:2819:2322:4623:0800:0902:32
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2009:1116:2820:2323:4500:0701:0803:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2110:1217:2821:2300:4501:0602:0704:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2311:1218:2822:2301:4402:0603:0605:33
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2412:1319:2823:2302:4303:0504:0506:34