اوقات شرعی به افق خمارلو
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خمارلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خمارلو

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خمارلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1406:0313:1917:1320:3420:5621:5700:24
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0314:1918:1321:3521:5722:5801:24
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1208:0215:1919:1422:3622:5823:5902:24
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1109:0116:1920:1423:3723:5801:0003:24
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1010:0117:1921:1400:3700:5902:0104:24
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0911:0018:1922:1401:3802:0003:0205:24
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0812:0019:1923:1502:3903:0104:0306:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5920:1900:1503:4004:0205:0407:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5921:1901:1504:4005:0306:0508:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5822:2002:1505:4106:0307:0609:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5823:2003:1606:4207:0408:0710:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5700:2004:1607:4308:0509:0811:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5701:2005:1608:4309:0610:0912:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5702:2006:1609:4410:0611:1013:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5603:2007:1710:4511:0712:1114:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5604:2108:1711:4512:0813:1215:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5605:2109:1712:4613:0814:1216:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:5606:2110:1713:4614:0915:1317:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5607:2111:1814:4715:0916:1418:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:5508:2112:1815:4716:1017:1419:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:5509:2213:1816:4817:1018:1520:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:5510:2214:1817:4818:1119:1621:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:5511:2215:1918:4919:1120:1622:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:5512:2216:1919:4920:1221:1723:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:5513:2217:1920:5021:1222:1700:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:5514:2318:1921:5022:1323:1801:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:5515:2319:2022:5023:1300:1802:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:5516:2320:2023:5100:1301:1803:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:5617:2321:2000:5101:1402:1904:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:5618:2322:2001:5102:1403:1905:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:5619:2423:2102:5103:1404:1906:25