اوقات شرعی به افق تیکمه داش
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیکمه داش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیکمه داش

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تیکمه داش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0813:1917:1120:3020:5221:5000:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0714:1918:1121:3121:5222:5101:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0615:1919:1122:3222:5323:5302:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0616:1920:1123:3323:5400:5403:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0517:1921:1200:3400:5501:5504:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0518:1922:1201:3401:5602:5605:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0419:1923:1202:3502:5703:5706:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1613:0420:2000:1203:3603:5704:5807:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1514:0321:2001:1304:3704:5805:5808:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1415:0322:2002:1305:3705:5906:5909:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0223:2003:1306:3807:0008:0010:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1317:0200:2004:1307:3908:0009:0111:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0201:2005:1308:3909:0110:0212:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1119:0102:2006:1409:4010:0211:0313:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1120:0103:2107:1410:4011:0212:0414:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1021:0104:2108:1411:4112:0313:0415:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1022:0005:2109:1412:4213:0314:0516:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0923:0006:2110:1513:4214:0415:0617:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0900:0007:2111:1514:4315:0516:0618:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0901:0008:2212:1515:4316:0517:0719:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0009:2213:1516:4417:0618:0820:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0803:0010:2214:1617:4418:0619:0821:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0804:0011:2215:1618:4519:0720:0922:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0805:0012:2216:1619:4520:0721:0923:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0806:0013:2317:1620:4521:0722:1000:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0807:0014:2318:1621:4622:0823:1001:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0808:0015:2319:1722:4623:0800:1102:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0809:0016:2320:1723:4600:0801:1103:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0810:0017:2321:1700:4701:0902:1104:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0811:0018:2422:1701:4702:0903:1205:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0812:0119:2423:1802:4703:0904:1206:28