اوقات شرعی به افق خامنه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خامنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خامنه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خامنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1213:2417:1720:3720:5821:5800:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:1114:2418:1721:3821:5922:5901:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1015:2419:1722:3923:0000:0002:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:1016:2420:1823:4000:0101:0103:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0917:2521:1800:4001:0202:0204:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0818:2522:1801:4102:0303:0305:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0819:2523:1802:4203:0304:0406:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1813:0720:2500:1903:4304:0405:0507:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0721:2501:1904:4305:0506:0608:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0722:2502:1905:4406:0607:0709:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1616:0623:2503:1906:4507:0608:0810:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1517:0600:2504:2007:4508:0709:0911:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1418:0501:2605:2008:4609:0810:1012:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1419:0502:2606:2009:4710:0911:1113:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1320:0503:2607:2010:4711:0912:1114:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1321:0504:2608:2011:4812:1013:1215:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1222:0405:2609:2112:4813:1014:1316:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1223:0406:2710:2113:4914:1115:1417:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1100:0407:2711:2114:5015:1216:1418:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1101:0408:2712:2115:5016:1217:1519:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1102:0409:2713:2216:5117:1318:1520:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1103:0410:2714:2217:5118:1319:1621:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1004:0411:2815:2218:5119:1420:1722:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1005:0412:2816:2219:5220:1421:1723:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1006:0413:2817:2320:5221:1422:1800:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1007:0414:2818:2321:5322:1523:1801:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1008:0415:2819:2322:5323:1500:1802:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1009:0416:2920:2323:5300:1501:1903:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1010:0417:2921:2400:5301:1602:1904:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1011:0418:2922:2401:5402:1603:1905:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1012:0519:2923:2402:5403:1604:2006:32