اوقات شرعی به افق کوپن
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی کوپن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوپن

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوپن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0713:0116:3919:5620:1521:0600:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0714:0217:3920:5721:1622:0701:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0218:3921:5722:1623:0802:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0616:0219:3922:5823:1700:0803:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0220:3923:5800:1701:0904:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0518:0221:3900:5901:1802:1005:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0519:0222:3902:0002:1903:1106:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0420:0223:3903:0003:1904:1107:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0421:0200:3904:0104:2005:1208:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0422:0201:3905:0105:2006:1309:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0423:0302:3906:0206:2107:1310:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0300:0303:4007:0207:2208:1411:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0304:4008:0308:2209:1512:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0302:0305:4009:0309:2310:1513:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0303:0306:4010:0410:2311:1614:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0304:0307:4011:0411:2412:1615:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0305:0408:4012:0512:2413:1716:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0206:0409:4013:0513:2514:1817:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0207:0410:4014:0614:2515:1818:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0208:0411:4115:0615:2616:1919:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0412:4116:0716:2617:1920:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0513:4117:0717:2618:2021:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0211:0514:4118:0718:2719:2022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0212:0515:4119:0819:2720:2023:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0213:0516:4220:0820:2821:2100:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0314:0517:4221:0821:2822:2101:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0315:0618:4222:0922:2823:2202:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0316:0619:4223:0923:2800:2203:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0620:4200:0900:2901:2204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0318:0621:4301:1001:2902:2205:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0319:0722:4302:1002:2903:2306:19