اوقات شرعی به افق قلعه خواجه
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قلعه خواجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه خواجه

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق قلعه خواجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0613:1416:5520:2220:4221:3700:25
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0714:1417:5521:2221:4222:3801:25
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0715:1518:5622:2222:4223:3802:25
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2809:0716:1519:5623:2323:4300:3803:25
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0717:1520:5600:2300:4301:3804:26
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0818:1521:5601:2301:4302:3805:26
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0819:1522:5602:2302:4303:3806:26
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0820:1623:5703:2303:4304:3807:26
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3014:0921:1600:5704:2304:4305:3808:27
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0922:1601:5705:2305:4306:3809:27
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:1023:1602:5706:2306:4307:3810:27
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:1000:1603:5707:2307:4308:3711:27
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:1001:1704:5808:2308:4309:3712:28
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:1102:1705:5809:2309:4210:3713:28
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:1103:1706:5810:2210:4211:3714:28
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:1204:1707:5811:2211:4212:3615:28
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:1205:1708:5812:2212:4213:3616:29
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:1306:1709:5913:2213:4214:3617:29
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1307:1810:5914:2214:4115:3518:29
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:1408:1811:5915:2115:4116:3519:29
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1409:1812:5916:2116:4117:3520:30
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1510:1813:5917:2117:4018:3421:30
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1611:1814:5918:2018:4019:3422:30
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1612:1815:5919:2019:4020:3323:30
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1713:1816:5920:2020:3921:3200:30
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1714:1818:0021:1921:3922:3201:31
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1815:1819:0022:1922:3823:3102:31
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1916:1920:0023:1823:3800:3103:31
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1917:1921:0000:1800:3701:3004:31
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:2018:1922:0001:1701:3602:2905:31
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:2019:1923:0002:1702:3603:2806:32