اوقات شرعی به افق قلعه خواجه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی قلعه خواجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه خواجه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قلعه خواجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1013:0916:5020:0820:2721:2000:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1014:0917:5021:0821:2822:2001:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0915:0918:5022:0922:2823:2102:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0916:0919:5023:1023:2900:2203:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0917:0920:5000:1000:3001:2304:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0818:0921:5101:1101:3002:2405:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0819:0922:5102:1102:3103:2506:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0720:1023:5103:1203:3204:2507:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:0721:1000:5104:1304:3205:2608:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0722:1001:5105:1305:3306:2709:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:0723:1002:5106:1406:3307:2710:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0600:1003:5107:1407:3408:2811:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0601:1004:5108:1508:3509:2912:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:0602:1105:5209:1509:3510:3013:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0603:1106:5210:1610:3611:3014:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:0504:1107:5211:1611:3612:3115:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:0505:1108:5212:1712:3713:3116:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0506:1109:5213:1713:3714:3217:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0507:1110:5214:1814:3815:3318:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:0508:1211:5315:1815:3816:3319:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:0509:1212:5316:1916:3917:3420:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:0510:1213:5317:1917:3918:3421:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:0511:1214:5318:2018:3919:3522:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:0512:1215:5319:2019:4020:3523:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0513:1316:5420:2020:4021:3500:23
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0514:1317:5421:2121:4122:3601:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0515:1318:5422:2122:4123:3602:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0616:1319:5423:2123:4100:3603:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0617:1420:5400:2100:4101:3704:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0618:1421:5501:2201:4202:3705:24
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0619:1422:5502:2202:4203:3706:25