اوقات شرعی به افق پارود
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی پارود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پارود

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پارود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0905:3512:2215:5019:0819:2620:1423:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:3513:2216:5020:0920:2721:1500:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:3414:2217:5021:0921:2722:1601:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0808:3415:2218:5022:1022:2823:1602:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0709:3416:2219:5023:1023:2800:1703:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:3317:2220:5000:1100:2901:1804:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:3318:2221:5001:1101:2902:1805:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:3319:2222:5002:1202:3003:1906:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:3320:2223:5003:1203:3004:1907:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:3221:2200:5004:1304:3105:2008:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:3222:2301:5005:1305:3106:2109:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:3223:2302:5006:1406:3207:2110:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:3200:2303:5007:1407:3208:2211:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:3201:2304:5008:1508:3309:2212:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:3202:2305:5009:1509:3310:2313:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:3203:2306:5010:1510:3411:2314:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:3204:2407:5011:1611:3412:2415:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:3205:2408:5012:1612:3513:2416:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0323:3206:2409:5013:1713:3514:2517:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:3207:2410:5014:1714:3615:2518:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:3208:2411:5115:1715:3616:2619:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:3209:2512:5116:1816:3617:2620:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:3210:2513:5117:1817:3718:2721:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:3211:2514:5118:1818:3719:2722:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:3212:2515:5119:1919:3720:2723:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:3213:2516:5120:1920:3821:2800:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:3214:2617:5121:1921:3822:2801:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:3215:2618:5222:2022:3823:2802:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0309:3216:2619:5223:2023:3800:2903:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:3317:2620:5200:2000:3901:2904:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:3318:2721:5201:2001:3902:2905:42