اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی رازقان - خرقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رازقان - خرقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0113:0716:5420:1220:3321:2900:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0114:0717:5421:1321:3422:3001:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0015:0718:5522:1422:3423:3102:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0016:0719:5523:1523:3500:3103:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5917:0720:5500:1500:3601:3204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1710:5918:0721:5501:1601:3702:3305:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1711:5819:0722:5502:1702:3703:3406:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1612:5820:0823:5503:1703:3804:3507:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1513:5721:0800:5604:1804:3905:3608:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1514:5722:0801:5605:1905:3906:3709:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1415:5723:0802:5606:1906:4007:3810:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1316:5600:0803:5607:2007:4108:3811:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1317:5601:0804:5608:2108:4109:3912:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1218:5602:0805:5609:2109:4210:4013:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1219:5603:0906:5710:2210:4311:4114:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1120:5504:0907:5711:2211:4312:4115:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1121:5505:0908:5712:2312:4413:4216:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1122:5506:0909:5713:2313:4414:4317:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1023:5507:0910:5814:2414:4515:4318:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1000:5508:1011:5815:2415:4516:4419:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1001:5509:1012:5816:2516:4617:4420:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1002:5510:1013:5817:2517:4618:4521:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1003:5511:1014:5818:2618:4719:4522:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0904:5512:1015:5919:2619:4720:4623:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0905:5513:1116:5920:2620:4721:4600:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5514:1117:5921:2721:4822:4701:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0907:5515:1118:5922:2722:4823:4702:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5516:1119:5923:2723:4800:4703:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5517:1121:0000:2800:4901:4804:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5518:1222:0001:2801:4902:4805:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5619:1223:0002:2802:4903:4806:19