اوقات شرعی به افق قلعه رئیسی
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی قلعه رئیسی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه رئیسی

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قلعه رئیسی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0913:0516:4420:0120:2021:1200:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0814:0517:4421:0221:2122:1301:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0815:0518:4422:0322:2223:1402:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0716:0519:4423:0323:2200:1503:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0520:4400:0400:2301:1504:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0718:0521:4401:0401:2402:1605:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0619:0522:4402:0502:2403:1706:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0620:0623:4403:0603:2504:1807:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:0621:0600:4504:0604:2605:1808:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0522:0601:4505:0705:2606:1909:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:0523:0602:4506:0706:2707:2010:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0500:0603:4507:0807:2708:2111:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0401:0604:4508:0808:2809:2112:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:0402:0705:4509:0909:2810:2213:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0403:0706:4510:0910:2911:2214:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:0404:0707:4611:1011:2912:2315:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:0405:0708:4612:1012:3013:2416:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0406:0709:4613:1113:3014:2417:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0407:0710:4614:1114:3115:2518:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0408:0811:4615:1215:3116:2519:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:0409:0812:4616:1216:3217:2620:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:0410:0813:4717:1317:3218:2621:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:0411:0814:4718:1318:3319:2722:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:0412:0815:4719:1319:3320:2723:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0413:0916:4720:1420:3321:2700:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0414:0917:4721:1421:3422:2801:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0415:0918:4822:1422:3423:2802:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0416:0919:4823:1523:3400:2803:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0417:1020:4800:1500:3501:2904:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0418:1021:4801:1501:3502:2905:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0519:1022:4802:1502:3503:2906:22