اوقات شرعی به افق جویم
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی جویم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جویم

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جویم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0112:5116:2319:4119:5920:4900:07
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0012:5116:2319:4120:0020:4900:07
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0012:5116:2319:4220:0020:5000:07
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0012:5116:2319:4320:0120:5100:07
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5912:5116:2319:4320:0220:5200:07
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5912:5116:2319:4420:0220:5200:07
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5912:5116:2319:4420:0320:5300:07
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5812:5116:2319:4520:0320:5400:07
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:2419:4520:0420:5400:07
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:2419:4620:0420:5500:07
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:2419:4620:0520:5600:07
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:5216:2419:4720:0620:5600:07
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:5216:2419:4720:0620:5700:07
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:5216:2419:4820:0720:5700:07
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5712:5316:2419:4820:0720:5800:07
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5712:5316:2419:4920:0820:5900:07
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5712:5316:2419:4920:0820:5900:07
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5712:5316:2419:5020:0821:0000:08
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5316:2419:5020:0921:0000:08
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5316:2519:5020:0921:0100:08
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:2519:5120:1021:0100:08
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:2519:5120:1021:0100:08
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:2519:5220:1121:0200:08
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:2519:5220:1121:0200:08
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:2519:5220:1121:0300:09
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5516:2619:5320:1221:0300:09
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5516:2619:5320:1221:0300:09
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5516:2619:5320:1221:0400:09
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5516:2619:5320:1221:0400:09
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5616:2619:5420:1321:0400:10
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5812:5616:2719:5420:1321:0400:10