اوقات شرعی به افق اسير
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی اسير

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسير

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسير
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:0912:5716:2819:4620:0420:5300:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:0813:5717:2820:4621:0521:5401:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0814:5718:2821:4722:0522:5402:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0715:5719:2822:4723:0623:5503:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0716:5720:2823:4800:0600:5604:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0717:5821:2800:4901:0701:5605:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0718:5822:2801:4902:0702:5706:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0619:5823:2802:5003:0803:5807:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0620:5800:2803:5004:0904:5808:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0621:5801:2804:5105:0905:5909:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0622:5802:2805:5106:1007:0010:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0523:5803:2806:5207:1008:0011:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0500:5904:2807:5208:1109:0112:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0501:5905:2808:5309:1110:0113:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0502:5906:2809:5310:1211:0214:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0503:5907:2810:5311:1212:0215:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0504:5908:2811:5412:1213:0316:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0505:5909:2912:5413:1314:0317:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0507:0010:2913:5514:1315:0418:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0508:0011:2914:5515:1416:0419:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0509:0012:2915:5516:1417:0520:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0510:0013:2916:5617:1518:0521:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0511:0014:2917:5618:1519:0622:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0512:0115:2918:5719:1520:0623:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0513:0116:3019:5720:1621:0600:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0514:0117:3020:5721:1622:0701:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0515:0118:3021:5722:1623:0702:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0516:0219:3022:5823:1700:0703:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0617:0220:3023:5800:1701:0804:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0618:0221:3100:5801:1702:0805:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0619:0222:3101:5802:1703:0806:17