اوقات شرعی به افق اسير
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی اسير

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسير

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسير
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:0912:5716:2819:4620:0420:5300:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:0813:5717:2820:4621:0421:5401:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0814:5718:2821:4722:0522:5402:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0815:5719:2822:4723:0623:5503:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0716:5720:2823:4800:0600:5604:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0717:5821:2800:4801:0701:5605:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0718:5822:2801:4902:0702:5706:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0619:5823:2802:4903:0803:5807:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0620:5800:2803:5004:0804:5808:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0621:5801:2804:5005:0905:5909:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0622:5802:2805:5106:0906:5910:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0523:5803:2806:5107:1008:0011:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0500:5904:2807:5208:1009:0112:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0501:5905:2808:5209:1110:0113:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0502:5906:2809:5310:1111:0214:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0503:5907:2810:5311:1212:0215:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0504:5908:2811:5412:1213:0316:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0505:5909:2912:5413:1314:0317:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0507:0010:2913:5514:1315:0418:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0508:0011:2914:5515:1416:0419:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0509:0012:2915:5516:1417:0520:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0510:0013:2916:5617:1418:0521:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0511:0014:2917:5618:1519:0622:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0512:0115:2918:5619:1520:0623:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0513:0116:3019:5720:1621:0600:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0514:0117:3020:5721:1622:0701:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0515:0118:3021:5722:1623:0702:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0516:0119:3022:5823:1600:0703:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0220:3023:5800:1701:0804:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0618:0221:3100:5801:1702:0805:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0619:0222:3101:5802:1703:0806:17