اوقات شرعی به افق مبارک آباد
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی مبارک آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مبارک آباد

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مبارک آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0312:5316:2619:4420:0220:5200:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0313:5317:2620:4421:0321:5301:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0214:5318:2621:4522:0322:5302:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0215:5419:2622:4623:0423:5403:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0216:5420:2623:4600:0500:5504:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0117:5421:2600:4701:0501:5505:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0118:5422:2601:4702:0602:5606:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0119:5423:2602:4803:0603:5707:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0020:5400:2603:4804:0704:5708:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0021:5401:2604:4905:0705:5809:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0022:5402:2605:4906:0806:5910:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0023:5503:2706:5007:0807:5911:10
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2917:5900:5504:2707:5008:0909:0012:10
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2918:5901:5505:2708:5109:1010:0013:10
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2819:5902:5506:2709:5110:1011:0114:10
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2820:5903:5507:2710:5211:1012:0215:10
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2821:5904:5508:2711:5212:1113:0216:10
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2822:5905:5609:2712:5313:1114:0317:10
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2723:5906:5610:2713:5314:1215:0318:10
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2700:5907:5611:2714:5315:1216:0419:10
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2701:5908:5612:2815:5416:1317:0420:11
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2702:5909:5613:2816:5417:1318:0521:11
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2703:5910:5714:2817:5518:1319:0522:11
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2704:5911:5715:2818:5519:1420:0523:11
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2705:5912:5716:2819:5520:1421:0600:11
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2706:5913:5717:2820:5621:1422:0601:11
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2707:5914:5818:2921:5622:1523:0602:12
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2708:5915:5819:2922:5623:1500:0703:12
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0016:5820:2923:5600:1501:0704:12
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0017:5821:2900:5701:1602:0705:12
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0018:5822:3001:5702:1603:0706:12