اوقات شرعی به افق زهره
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی زهره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زهره

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زهره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1313:0816:4520:0320:2221:1300:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1314:0817:4521:0321:2222:1401:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1215:0818:4622:0422:2323:1502:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1216:0819:4623:0523:2400:1503:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1217:0820:4600:0500:2401:1604:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1118:0821:4601:0601:2502:1705:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1119:0922:4602:0602:2603:1806:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1020:0923:4603:0703:2604:1807:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1021:0900:4604:0804:2705:1908:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1022:0901:4605:0805:2706:2009:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1023:0902:4606:0906:2807:2010:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0900:0903:4607:0907:2808:2111:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0901:0904:4608:1008:2909:2212:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0902:1005:4709:1009:3010:2213:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0903:1006:4710:1110:3011:2314:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0904:1007:4711:1111:3112:2315:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0905:1008:4712:1212:3113:2416:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0906:1009:4713:1213:3214:2517:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0807:1010:4714:1314:3215:2518:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0808:1111:4715:1315:3216:2619:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0809:1112:4816:1316:3317:2620:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0810:1113:4817:1417:3318:2721:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0811:1114:4818:1418:3419:2722:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0912:1215:4819:1519:3420:2723:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0913:1216:4820:1520:3421:2800:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0914:1217:4921:1521:3522:2801:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0915:1218:4922:1622:3523:2802:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0916:1219:4923:1623:3500:2903:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0917:1320:4900:1600:3601:2904:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0918:1321:4901:1601:3602:2905:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1019:1322:5002:1702:3603:3006:25