اوقات شرعی به افق سلطان آباد
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی سلطان آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلطان آباد

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلطان آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2612:3516:2419:4320:0421:0123:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2613:3517:2420:4421:0422:0200:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2514:3518:2421:4422:0523:0301:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2515:3519:2522:4523:0600:0402:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2416:3520:2523:4600:0701:0503:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2417:3521:2500:4701:0802:0604:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2318:3522:2501:4702:0803:0705:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3812:2319:3523:2502:4803:0904:0706:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3713:2220:3500:2603:4904:1005:0807:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2221:3601:2604:4905:1006:0908:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2122:3602:2605:5006:1107:1009:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3516:2123:3603:2606:5107:1208:1110:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3517:2100:3604:2607:5108:1209:1211:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:2101:3605:2708:5209:1310:1212:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3419:2002:3606:2709:5310:1411:1313:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:2003:3607:2710:5311:1412:1414:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:2004:3708:2711:5412:1513:1515:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:2005:3709:2712:5413:1514:1516:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:2006:3710:2813:5514:1615:1617:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:2007:3711:2814:5515:1716:1718:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1908:3712:2815:5616:1717:1719:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1909:3813:2816:5617:1718:1820:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1910:3814:2917:5618:1819:1821:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1911:3815:2918:5719:1820:1922:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1912:3816:2919:5720:1921:1923:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1913:3917:2920:5821:1922:1900:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:2014:3918:2921:5822:1923:2001:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:2015:3919:3022:5823:2000:2002:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:2016:3920:3023:5900:2001:2003:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:2017:3921:3000:5901:2002:2104:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3211:2018:4022:3001:5902:2003:2105:45