اوقات شرعی به افق سلطان آباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی سلطان آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلطان آباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلطان آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2712:3416:2419:4320:0321:0123:44
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2613:3517:2420:4421:0422:0200:44
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2514:3518:2421:4422:0523:0301:43
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2515:3519:2522:4523:0600:0402:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2416:3520:2523:4600:0701:0403:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2417:3521:2500:4601:0702:0504:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2318:3522:2501:4702:0803:0605:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2319:3523:2502:4803:0904:0706:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2220:3500:2503:4904:1005:0807:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:2221:3501:2604:4905:1006:0908:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2222:3602:2605:5006:1107:1009:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2123:3603:2606:5107:1208:1110:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:2100:3604:2607:5108:1209:1111:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:2101:3605:2708:5209:1310:1212:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:2002:3606:2709:5210:1411:1313:43
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:2003:3607:2710:5311:1412:1414:43
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3321:2004:3708:2711:5312:1513:1415:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3322:2005:3709:2712:5413:1514:1516:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:2006:3710:2813:5514:1615:1617:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:2007:3711:2814:5515:1616:1618:44
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1908:3712:2815:5616:1717:1719:44
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1909:3813:2816:5617:1718:1820:44
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1910:3814:2917:5618:1819:1821:44
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1911:3815:2918:5719:1820:1922:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1912:3816:2919:5720:1921:1923:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1913:3817:2920:5821:1922:1900:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3107:2014:3918:2921:5822:1923:2001:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3108:2015:3919:3022:5823:2000:2002:45
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:2016:3920:3023:5800:2001:2003:45
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:2017:3921:3000:5901:2002:2104:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3111:2018:4022:3001:5902:2003:2105:45