اوقات شرعی به افق سلامی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی سلامی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلامی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلامی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2312:2716:1319:3119:5120:4623:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2213:2717:1320:3220:5221:4700:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2214:2718:1321:3221:5322:4801:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2115:2719:1322:3322:5323:4902:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2116:2720:1423:3423:5400:5003:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2017:2721:1400:3500:5501:5104:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2018:2722:1401:3501:5602:5205:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:1919:2723:1402:3602:5603:5306:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1920:2800:1403:3703:5704:5307:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:1921:2801:1404:3704:5805:5408:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:1822:2802:1505:3805:5806:5509:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1823:2803:1506:3806:5907:5610:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:1800:2804:1507:3908:0008:5711:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1701:2805:1508:4009:0009:5712:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1702:2906:1509:4010:0110:5813:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1703:2907:1610:4111:0111:5914:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1704:2908:1611:4112:0212:5915:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1705:2909:1612:4213:0214:0016:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1606:2910:1613:4214:0315:0117:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1607:2911:1614:4315:0316:0118:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1608:3012:1715:4316:0417:0219:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1609:3013:1716:4417:0418:0220:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1610:3014:1717:4418:0519:0321:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1611:3015:1718:4419:0520:0322:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1612:3116:1719:4520:0621:0423:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1613:3117:1820:4521:0622:0400:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1614:3118:1821:4522:0623:0401:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1715:3119:1822:4623:0700:0502:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1716:3120:1823:4600:0701:0503:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1717:3221:1900:4601:0702:0504:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1718:3222:1901:4702:0703:0605:40