اوقات شرعی به افق سلامی
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی سلامی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلامی

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلامی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2312:2716:1319:3119:5120:4723:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2213:2717:1320:3220:5221:4800:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2214:2718:1321:3321:5322:4801:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2115:2719:1322:3322:5423:4902:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2016:2720:1423:3423:5400:5003:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2017:2721:1400:3500:5501:5104:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2018:2722:1401:3501:5602:5205:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1919:2723:1402:3602:5603:5306:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1920:2800:1403:3703:5704:5407:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1821:2801:1404:3704:5805:5408:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1822:2802:1505:3805:5806:5509:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1823:2803:1506:3906:5907:5610:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:1800:2804:1507:3908:0008:5711:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1701:2805:1508:4009:0009:5712:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1702:2906:1509:4010:0110:5813:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1703:2907:1610:4111:0111:5914:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1704:2908:1611:4112:0213:0015:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1705:2909:1612:4213:0314:0016:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1606:2910:1613:4214:0315:0117:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1607:3011:1614:4315:0416:0118:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1608:3012:1715:4316:0417:0219:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1609:3013:1716:4417:0418:0220:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1610:3014:1717:4418:0519:0321:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1611:3015:1718:4419:0520:0322:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1612:3116:1819:4520:0621:0423:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1613:3117:1820:4521:0622:0400:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1714:3118:1821:4622:0623:0501:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1715:3119:1822:4623:0700:0502:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1716:3120:1823:4600:0701:0503:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1717:3221:1900:4601:0702:0504:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1718:3222:1901:4702:0703:0605:40