اوقات شرعی به افق صالحيه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی صالحيه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صالحيه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صالحيه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5613:0216:5020:0820:2921:2500:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5514:0217:5021:0921:2922:2601:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5515:0218:5022:1022:3023:2702:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5416:0219:5023:1023:3100:2803:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5417:0220:5000:1100:3201:2804:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5318:0221:5101:1201:3202:2905:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5319:0322:5102:1302:3303:3006:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5220:0323:5103:1303:3404:3107:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5221:0300:5104:1404:3505:3208:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:5222:0301:5105:1505:3506:3309:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5123:0302:5106:1506:3607:3410:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5100:0303:5207:1607:3708:3411:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5101:0304:5208:1608:3709:3512:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5002:0405:5209:1709:3810:3613:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5003:0406:5210:1810:3811:3714:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5004:0407:5211:1811:3912:3715:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0521:5005:0408:5312:1912:4013:3816:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0522:5006:0409:5313:1913:4014:3917:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5007:0410:5314:2014:4115:3918:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:4908:0511:5315:2015:4116:4019:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:4909:0512:5416:2116:4217:4020:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0402:4910:0513:5417:2117:4218:4121:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:4911:0514:5418:2118:4219:4122:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:4912:0615:5419:2219:4320:4223:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:4913:0616:5420:2220:4321:4200:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:4914:0617:5521:2321:4422:4301:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0307:5015:0618:5522:2322:4423:4302:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0308:5016:0619:5523:2323:4400:4303:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5017:0720:5500:2300:4501:4404:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5018:0721:5601:2401:4502:4405:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5019:0722:5602:2402:4503:4406:14