اوقات شرعی به افق ریز
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی ریز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ریز

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
  • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
  • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
  • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
  • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
  • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
  • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
  • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
  • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ریز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:0912:5816:3119:4820:0720:5600:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0813:5817:3120:4921:0721:5701:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0814:5918:3121:4922:0822:5802:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0715:5919:3122:5023:0823:5803:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0716:5920:3123:5100:0900:5904:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0717:5921:3100:5101:1002:0005:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0618:5922:3101:5202:1003:0006:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0619:5923:3102:5203:1104:0107:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0620:5900:3103:5304:1105:0208:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0621:5901:3104:5305:1206:0209:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0623:0002:3105:5406:1207:0310:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0500:0003:3106:5407:1308:0311:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0501:0004:3107:5508:1309:0412:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0502:0005:3108:5509:1410:0513:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0503:0006:3109:5610:1411:0514:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0504:0007:3110:5611:1512:0615:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0505:0108:3111:5712:1513:0616:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0506:0109:3112:5713:1614:0717:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0507:0110:3213:5714:1615:0718:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0508:0111:3214:5815:1716:0819:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0509:0112:3215:5816:1717:0820:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0510:0213:3216:5917:1718:0921:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0511:0214:3217:5918:1819:0922:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0512:0215:3218:5919:1820:0923:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0513:0216:3320:0020:1821:1000:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0514:0217:3321:0021:1922:1001:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0515:0318:3322:0022:1923:1002:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0516:0319:3323:0023:1900:1103:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0320:3300:0100:2001:1104:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0618:0321:3401:0101:2002:1105:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0619:0322:3402:0102:2003:1106:18