اوقات شرعی به افق ریز
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی ریز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ریز

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق ریز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0613:0416:3420:0120:2021:1200:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:0614:0417:3421:0221:2022:1201:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:0615:0418:3422:0222:2123:1202:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0716:0419:3523:0223:2100:1203:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:0717:0420:3500:0200:2101:1204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:0718:0521:3501:0201:2102:1205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:0819:0522:3502:0202:2103:1206:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:0820:0523:3603:0203:2104:1207:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:0821:0500:3604:0204:2105:1208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:0923:0602:3606:0206:2107:1210:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:0900:0603:3707:0207:2108:1211:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:1001:0604:3708:0208:2109:1212:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1002:0605:3709:0209:2110:1213:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1103:0606:3710:0210:2111:1214:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1104:0707:3711:0211:2112:1215:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1105:0708:3812:0212:2113:1116:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1206:0709:3813:0213:2014:1117:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1207:0710:3814:0214:2015:1118:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1308:0711:3815:0115:2016:1019:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1309:0712:3916:0116:2017:1020:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1410:0713:3917:0117:1918:1021:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:1411:0814:3918:0118:1919:0922:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1512:0815:3919:0019:1920:0923:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1513:0816:3920:0020:1821:0800:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1614:0817:4021:0021:1822:0801:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:1615:0818:4021:5922:1823:0702:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1716:0819:4022:5923:1700:0703:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:1717:0820:4023:5900:1701:0604:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:1818:0821:4000:5801:1602:0605:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:1819:0822:4001:5802:1603:0506:24