اوقات شرعی به افق نخل تقی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی نخل تقی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نخل تقی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نخل تقی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:0812:5616:2719:4520:0320:5200:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:0713:5617:2720:4621:0421:5301:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:0714:5618:2721:4622:0422:5402:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0715:5719:2722:4723:0523:5403:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0616:5720:2723:4700:0600:5504:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0617:5721:2700:4801:0601:5605:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0618:5722:2701:4802:0702:5606:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0519:5723:2702:4903:0703:5707:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0520:5700:2703:4904:0804:5808:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0521:5701:2704:5005:0805:5809:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0522:5702:2705:5006:0906:5910:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0523:5803:2706:5107:0907:5911:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0400:5804:2707:5108:1009:0012:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0401:5805:2808:5209:1010:0113:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:0402:5806:2809:5210:1111:0114:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0403:5807:2810:5311:1112:0215:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0404:5808:2811:5312:1213:0216:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0405:5909:2812:5413:1214:0317:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0406:5910:2813:5414:1315:0318:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0407:5911:2814:5415:1316:0419:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0408:5912:2815:5516:1317:0420:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0409:5913:2816:5517:1418:0521:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0411:0014:2917:5618:1419:0522:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0412:0015:2918:5619:1520:0523:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0413:0016:2919:5620:1521:0600:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0414:0017:2920:5621:1522:0601:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0415:0018:2921:5722:1623:0602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0416:0119:3022:5723:1600:0703:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0120:3023:5700:1601:0704:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0518:0121:3000:5801:1602:0705:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0519:0122:3001:5802:1703:0806:16