اوقات شرعی به افق سعدآباد
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سعدآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سعدآباد

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سعدآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0713:0816:4120:0820:2821:2000:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0714:0817:4221:0921:2822:2001:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:0715:0818:4222:0922:2823:2002:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:0716:0819:4223:0923:2800:2103:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:0817:0820:4200:0900:2801:2104:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:0818:0921:4201:0901:2802:2105:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:0819:0922:4302:0902:2803:2106:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:0920:0923:4303:0903:2804:2107:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:0921:0900:4304:0904:2805:2108:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:0922:0901:4305:0905:2806:2109:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1023:1002:4406:0906:2807:2110:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1000:1003:4407:0907:2808:2011:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1101:1004:4408:0908:2809:2012:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1102:1005:4409:0909:2810:2013:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1103:1006:4410:0910:2811:2014:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1204:1007:4511:0911:2812:2015:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:1205:1108:4512:0912:2813:2016:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1306:1109:4513:0913:2814:1917:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1307:1110:4514:0814:2715:1918:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1408:1111:4615:0815:2716:1919:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1409:1112:4616:0816:2717:1820:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1510:1113:4617:0817:2718:1821:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1511:1114:4618:0718:2619:1722:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1612:1215:4619:0719:2620:1723:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4506:1613:1216:4620:0720:2521:1600:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:1714:1217:4721:0621:2522:1601:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1715:1218:4722:0622:2523:1502:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1816:1219:4723:0623:2400:1503:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:1917:1220:4700:0500:2401:1404:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1918:1221:4701:0501:2302:1405:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:2019:1222:4702:0402:2303:1306:27