اوقات شرعی به افق لومار
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی لومار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لومار

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لومار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1813:1917:0320:2120:4121:3500:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1714:1918:0321:2221:4222:3601:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1715:2019:0422:2322:4223:3702:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1616:2020:0423:2323:4300:3803:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:1617:2021:0400:2400:4401:3804:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1618:2022:0401:2501:4402:3905:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1519:2023:0402:2502:4503:4006:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:1520:2000:0403:2603:4604:4107:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1421:2001:0404:2604:4605:4208:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1422:2002:0505:2705:4706:4209:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1423:2103:0506:2806:4807:4310:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1300:2104:0507:2807:4808:4411:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1301:2105:0508:2908:4909:4512:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1302:2106:0509:2909:5010:4513:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1303:2107:0510:3010:5011:4614:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:1304:2108:0611:3011:5112:4715:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1205:2209:0612:3112:5113:4716:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1206:2210:0613:3113:5214:4817:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1207:2211:0614:3214:5215:4818:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1208:2212:0615:3215:5316:4919:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1209:2213:0716:3316:5317:5020:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1210:2314:0717:3317:5418:5021:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1211:2315:0718:3418:5419:5122:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1212:2316:0719:3419:5420:5123:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1213:2317:0720:3420:5521:5100:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1214:2318:0821:3521:5522:5201:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1215:2419:0822:3522:5523:5202:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1316:2420:0823:3523:5600:5203:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1317:2421:0800:3600:5601:5304:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1318:2422:0801:3601:5602:5305:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1319:2523:0902:3602:5603:5306:34