اوقات شرعی به افق هیر
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی هیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هیر

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1406:0013:1317:0520:2520:4721:4600:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0014:1318:0521:2621:4722:4701:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5915:1319:0622:2722:4823:4802:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5816:1320:0623:2823:4900:4903:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5817:1321:0600:2900:5001:5004:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5718:1322:0601:2901:5102:5105:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5719:1323:0702:3002:5203:5206:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5620:1300:0703:3103:5204:5307:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5621:1301:0704:3104:5305:5408:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:5522:1402:0705:3205:5406:5509:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:5523:1403:0806:3306:5507:5610:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5500:1404:0807:3407:5508:5711:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:5401:1405:0808:3408:5609:5812:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5402:1406:0809:3509:5710:5813:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5403:1407:0810:3510:5711:5914:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:5304:1508:0911:3611:5813:0015:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5305:1509:0912:3712:5914:0116:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5306:1510:0913:3713:5915:0217:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:5307:1511:0914:3815:0016:0218:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:5308:1512:1015:3816:0017:0319:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5309:1613:1016:3917:0118:0320:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:5310:1614:1017:3918:0119:0421:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:5311:1615:1018:4019:0220:0522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:5312:1616:1119:4020:0221:0523:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:5313:1617:1120:4021:0322:0600:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:5314:1718:1121:4122:0323:0601:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:5315:1719:1122:4123:0300:0602:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5316:1720:1223:4100:0401:0703:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5317:1721:1200:4201:0402:0704:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5318:1822:1201:4202:0403:0705:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:5319:1823:1202:4203:0404:0706:21