اوقات شرعی به افق گلبهار
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی گلبهار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلبهار

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلبهار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2212:3016:2019:3919:5920:5723:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2113:3017:2020:3921:0021:5800:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3707:2014:3018:2021:4022:0122:5901:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2015:3019:2022:4123:0200:0002:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1916:3020:2023:4200:0301:0103:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1917:3021:2100:4201:0302:0204:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1818:3122:2101:4302:0403:0305:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1819:3123:2102:4403:0504:0306:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1720:3100:2103:4504:0605:0407:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1721:3101:2204:4505:0606:0508:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1722:3102:2205:4606:0707:0609:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1623:3103:2206:4607:0808:0710:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1600:3104:2207:4708:0809:0811:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1601:3205:2208:4809:0910:0912:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1502:3206:2309:4810:1011:0913:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1503:3207:2310:4911:1012:1014:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1504:3208:2311:4912:1113:1115:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1505:3209:2312:5013:1114:1116:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1506:3210:2313:5014:1215:1217:39
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1507:3311:2414:5115:1216:1318:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1408:3312:2415:5116:1317:1319:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1409:3313:2416:5217:1318:1420:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1410:3314:2417:5218:1419:1421:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1411:3415:2518:5319:1420:1522:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1412:3416:2519:5320:1521:1523:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1413:3417:2520:5321:1522:1600:40
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1514:3418:2521:5422:1523:1601:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1515:3419:2622:5423:1600:1602:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1516:3520:2623:5400:1601:1703:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1517:3521:2600:5501:1602:1704:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1518:3522:2601:5502:1603:1705:40