اوقات شرعی به افق گلبهار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی گلبهار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلبهار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلبهار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2112:3016:2019:3920:0020:5723:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2113:3017:2020:4021:0021:5800:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3707:2014:3018:2021:4022:0122:5901:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2015:3019:2022:4123:0200:0002:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1916:3020:2123:4200:0301:0103:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1917:3021:2100:4301:0402:0204:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1818:3122:2101:4302:0403:0305:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1819:3123:2102:4403:0504:0406:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1720:3100:2103:4504:0605:0507:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1721:3101:2204:4505:0606:0508:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1722:3102:2205:4606:0707:0609:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1623:3103:2206:4707:0808:0710:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1600:3104:2207:4708:0809:0811:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1601:3205:2208:4809:0910:0912:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1502:3206:2309:4810:1011:0913:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1503:3207:2310:4911:1012:1014:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1504:3208:2311:5012:1113:1115:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1505:3209:2312:5013:1114:1216:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1506:3310:2413:5114:1215:1217:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1507:3311:2414:5115:1316:1318:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1408:3312:2415:5216:1317:1319:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1409:3313:2416:5217:1318:1420:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1410:3314:2417:5218:1419:1421:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1411:3415:2518:5319:1420:1522:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1412:3416:2519:5320:1521:1523:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1413:3417:2520:5421:1522:1600:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1514:3418:2521:5422:1523:1601:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1515:3419:2622:5423:1600:1602:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1516:3520:2623:5400:1601:1703:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1517:3521:2600:5501:1602:1704:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1518:3522:2601:5502:1703:1705:41