اوقات شرعی به افق لاوان
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی لاوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لاوان

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی تیر ماه به افق لاوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0412:5916:2619:5420:1221:0300:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:0413:5917:2620:5421:1322:0301:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:0414:5918:2621:5422:1323:0302:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0516:0019:2622:5423:1300:0303:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:0517:0020:2723:5400:1301:0304:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:0518:0021:2700:5401:1302:0305:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:0619:0022:2701:5502:1303:0306:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:0620:0023:2702:5503:1304:0407:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:0621:0100:2803:5504:1305:0408:16
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:0722:0101:2804:5505:1306:0309:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:0723:0102:2805:5506:1307:0310:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:0700:0103:2806:5507:1308:0311:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:0801:0104:2907:5508:1309:0312:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:0802:0105:2908:5509:1310:0313:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:0903:0206:2909:5510:1311:0314:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:0904:0207:2910:5411:1312:0315:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:0905:0208:3011:5412:1313:0316:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1006:0209:3012:5413:1314:0217:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1007:0210:3013:5414:1215:0218:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1108:0211:3014:5415:1216:0219:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1109:0312:3115:5416:1217:0120:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1210:0313:3116:5317:1218:0121:19
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1211:0314:3117:5318:1219:0122:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1312:0315:3118:5319:1120:0023:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1313:0316:3219:5320:1121:0000:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:1414:0317:3220:5221:1122:0001:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1415:0318:3221:5222:1022:5902:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1516:0319:3222:5223:1023:5903:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:1517:0320:3223:5100:0900:5804:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1618:0321:3300:5101:0901:5805:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:1619:0322:3301:5002:0802:5706:20