اوقات شرعی به افق وزوان
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی وزوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وزوان

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق وزوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1505:5613:0716:5120:1820:3921:3500:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1506:5614:0717:5121:1821:3922:3501:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1507:5715:0818:5122:1922:3923:3602:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5716:0819:5223:1923:3900:3603:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1609:5717:0820:5200:1900:3901:3604:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1610:5818:0821:5201:1901:3902:3605:18
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1711:5819:0822:5202:1902:3903:3606:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1712:5820:0923:5303:1903:3904:3607:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1813:5921:0900:5304:1904:3905:3608:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1814:5922:0901:5305:1905:3906:3609:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1915:5923:0902:5306:1906:3907:3510:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1917:0000:0903:5307:1907:3908:3511:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2018:0001:1004:5308:1908:3909:3512:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2119:0102:1005:5409:1909:3910:3513:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2120:0103:1006:5410:1910:3911:3514:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2221:0204:1007:5411:1811:3912:3415:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2322:0205:1008:5412:1812:3813:3416:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2323:0306:1009:5413:1813:3814:3417:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2400:0307:1110:5414:1814:3815:3318:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2501:0408:1111:5515:1715:3716:3319:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2602:0409:1112:5516:1716:3717:3220:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2603:0510:1113:5517:1717:3718:3221:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2704:0611:1114:5518:1618:3619:3122:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2805:0612:1115:5519:1619:3620:3123:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2906:0713:1116:5520:1620:3521:3000:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3007:0714:1117:5521:1521:3522:2901:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3108:0815:1118:5522:1522:3423:2902:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3209:0916:1219:5523:1423:3400:2803:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3310:0917:1220:5500:1400:3301:2704:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3411:1018:1221:5501:1301:3302:2705:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3512:1119:1222:5502:1202:3203:2606:24