اوقات شرعی به افق مهریز
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی مهریز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهریز

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی تیر ماه به افق مهریز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:4812:5416:3320:0020:2021:1500:05
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1006:4813:5417:3421:0021:2022:1501:05
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1107:4814:5418:3422:0122:2023:1502:06
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1108:4815:5519:3423:0123:2100:1503:06
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1109:4916:5520:3400:0100:2101:1504:06
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1210:4917:5521:3401:0101:2102:1505:06
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1211:4918:5522:3502:0102:2103:1506:07
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1312:5019:5523:3503:0103:2104:1507:07
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1313:5020:5600:3504:0104:2105:1508:07
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1314:5121:5601:3505:0105:2106:1509:07
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1415:5122:5602:3606:0106:2107:1510:08
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1416:5123:5603:3607:0107:2108:1511:08
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1517:5200:5604:3608:0108:2109:1512:08
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1618:5201:5705:3609:0109:2110:1513:08
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1619:5302:5706:3610:0110:2011:1414:09
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1720:5303:5707:3711:0111:2012:1415:09
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1821:5404:5708:3712:0012:2013:1416:09
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1822:5405:5709:3713:0013:2014:1317:09
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1923:5506:5710:3714:0014:2015:1318:09
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2000:5507:5811:3715:0015:1916:1319:10
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2001:5608:5812:3715:5916:1917:1220:10
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2102:5609:5813:3816:5917:1918:1221:10
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2203:5710:5814:3817:5918:1819:1122:10
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2304:5711:5815:3818:5819:1820:1123:11
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2305:5812:5816:3819:5820:1721:1000:11
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2406:5913:5817:3820:5821:1722:1001:11
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2507:5914:5818:3821:5722:1723:0902:11
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2609:0015:5819:3822:5723:1600:0803:11
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2710:0016:5820:3823:5600:1601:0804:12
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2811:0117:5821:3800:5601:1502:0705:12
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2912:0218:5922:3801:5502:1403:0606:12