اوقات شرعی به افق محمدیار
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی محمدیار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمدیار

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمدیار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1513:2517:1520:3420:5521:5300:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1414:2518:1521:3521:5622:5401:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1415:2519:1622:3622:5723:5502:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1316:2520:1623:3723:5800:5603:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1317:2521:1600:3800:5901:5704:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1218:2522:1601:3801:5902:5805:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:1219:2523:1602:3903:0003:5906:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:1120:2500:1703:4004:0105:0007:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:1121:2501:1704:4005:0206:0108:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:1022:2602:1705:4106:0207:0209:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:1023:2603:1706:4207:0308:0310:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:1000:2604:1707:4208:0409:0411:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:0901:2605:1808:4309:0410:0412:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0902:2606:1809:4410:0511:0513:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:0903:2607:1810:4411:0612:0614:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:0904:2708:1811:4512:0613:0715:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:0805:2709:1912:4513:0714:0716:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1923:0806:2710:1913:4614:0715:0817:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1900:0807:2711:1914:4615:0816:0918:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0808:2712:1915:4716:0817:0919:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1802:0809:2813:1916:4717:0918:1020:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1803:0810:2814:2017:4818:0919:1021:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1804:0811:2815:2018:4819:1020:1122:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1805:0812:2816:2019:4920:1021:1123:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0813:2817:2020:4921:1122:1200:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0814:2918:2121:4922:1123:1201:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0815:2919:2122:5023:1100:1302:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0816:2920:2123:5000:1201:1303:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0817:2921:2100:5001:1202:1304:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0818:2922:2201:5102:1203:1405:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0919:3023:2202:5103:1204:1406:35