اوقات شرعی به افق عشق آباد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی عشق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عشق آباد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عشق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2512:3216:2119:3920:0020:5723:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2413:3217:2120:4021:0121:5800:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2414:3218:2121:4122:0122:5801:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2315:3219:2122:4223:0223:5902:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2316:3220:2123:4200:0301:0003:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2217:3221:2200:4301:0402:0104:41
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2218:3322:2201:4402:0403:0205:41
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2119:3323:2202:4403:0504:0306:41
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3713:2120:3300:2203:4504:0605:0407:41
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3614:2021:3301:2204:4605:0706:0508:41
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2022:3302:2305:4606:0707:0609:41
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3516:2023:3303:2306:4707:0808:0710:41
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3417:1900:3304:2307:4808:0909:0711:41
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:1901:3405:2308:4809:0910:0812:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3319:1902:3406:2309:4910:1011:0913:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1903:3407:2410:4911:1012:1014:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3221:1804:3408:2411:5012:1113:1015:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3222:1805:3409:2412:5013:1214:1116:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1806:3410:2413:5114:1215:1217:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3100:1807:3511:2414:5115:1316:1218:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1808:3512:2515:5216:1317:1319:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3102:1809:3513:2516:5217:1418:1320:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1810:3514:2517:5318:1419:1421:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1811:3515:2518:5319:1420:1422:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1812:3616:2619:5420:1521:1523:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1813:3617:2620:5421:1522:1500:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1814:3618:2621:5422:1623:1501:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1815:3619:2622:5523:1600:1602:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1816:3720:2623:5500:1601:1603:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1817:3721:2700:5501:1602:1604:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1918:3722:2701:5502:1703:1705:43