اوقات شرعی به افق جوخواه
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی جوخواه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوخواه

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
اوقات شرعی تیر ماه به افق جوخواه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5105:3312:4516:2919:5720:1721:1423:54
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5106:3313:4517:2920:5721:1722:1400:54
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5107:3314:4518:3021:5722:1723:1401:54
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5208:3415:4519:3022:5723:1800:1402:54
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5209:3416:4620:3023:5700:1801:1503:55
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5210:3417:4621:3000:5701:1802:1504:55
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5311:3518:4622:3101:5702:1803:1505:55
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5312:3519:4623:3102:5703:1804:1506:55
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5413:3520:4600:3103:5704:1805:1407:56
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5414:3621:4701:3104:5705:1806:1408:56
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5515:3622:4702:3105:5706:1807:1409:56
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5516:3723:4703:3106:5707:1808:1410:56
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5617:3700:4704:3207:5708:1709:1411:57
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5718:3701:4705:3208:5709:1710:1412:57
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5719:3802:4706:3209:5710:1711:1313:57
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5820:3803:4807:3210:5711:1712:1314:57
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5921:3904:4808:3211:5612:1713:1315:58
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5922:4005:4809:3212:5613:1614:1216:58
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0023:4006:4810:3313:5614:1615:1217:58
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0100:4107:4811:3314:5615:1616:1118:58
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0201:4108:4812:3315:5516:1517:1119:59
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0302:4209:4813:3316:5517:1518:1020:59
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0303:4210:4914:3317:5518:1519:1021:59
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0404:4311:4915:3318:5419:1420:0922:59
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0505:4412:4916:3319:5420:1421:0923:59
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0606:4413:4917:3320:5321:1322:0801:00
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0707:4514:4918:3321:5322:1323:0702:00
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0808:4515:4919:3322:5223:1200:0703:00
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0909:4616:4920:3323:5200:1201:0604:00
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1010:4717:4921:3300:5101:1102:0505:01
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1111:4718:4922:3301:5102:1003:0406:01