اوقات شرعی به افق هوراند
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی هوراند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هوراند

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هوراند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0313:1717:1120:3220:5321:5400:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0214:1718:1121:3321:5422:5501:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0215:1719:1222:3322:5523:5602:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0116:1720:1223:3423:5600:5703:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1010:0017:1821:1200:3500:5701:5804:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0911:0018:1822:1201:3601:5802:5905:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5919:1823:1302:3702:5804:0006:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5920:1800:1303:3703:5905:0107:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5821:1801:1304:3805:0006:0208:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5822:1802:1305:3906:0107:0309:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5723:1803:1406:4007:0208:0410:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5700:1804:1407:4008:0209:0511:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5701:1905:1408:4109:0310:0612:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5602:1906:1409:4210:0411:0713:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5603:1907:1510:4211:0412:0814:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5604:1908:1511:4312:0513:0815:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5505:1909:1512:4313:0614:0916:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5506:2010:1513:4414:0615:1017:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5507:2011:1614:4415:0716:1118:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5508:2012:1615:4516:0717:1119:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5509:2013:1616:4517:0818:1220:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:5510:2014:1617:4618:0819:1321:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5511:2115:1718:4619:0920:1322:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5512:2116:1719:4720:0921:1423:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5513:2117:1720:4721:1022:1400:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5514:2118:1721:4822:1023:1501:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5515:2119:1822:4823:1000:1502:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5516:2220:1823:4800:1101:1503:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5517:2221:1800:4901:1102:1604:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5518:2222:1801:4902:1103:1605:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5519:2223:1802:4903:1204:1606:24