اوقات شرعی به افق عقدا
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی عقدا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عقدا

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی تیر ماه به افق عقدا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:4912:5716:3920:0620:2621:2100:08
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1006:4913:5817:3921:0621:2622:2201:08
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1007:4914:5818:3922:0622:2623:2202:08
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1008:5015:5819:3923:0623:2600:2203:08
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1109:5016:5820:4000:0600:2601:2204:09
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1110:5017:5821:4001:0601:2702:2205:09
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1111:5118:5922:4002:0702:2703:2206:09
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1212:5119:5923:4003:0703:2704:2207:09
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1213:5120:5900:4004:0704:2705:2208:10
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1314:5221:5901:4105:0705:2706:2209:10
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1315:5222:5902:4106:0706:2707:2210:10
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1416:5200:0003:4107:0607:2608:2211:10
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1517:5301:0004:4108:0608:2609:2112:10
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1518:5302:0005:4109:0609:2610:2113:11
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1619:5403:0006:4210:0610:2611:2114:11
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1620:5404:0007:4211:0611:2612:2115:11
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1721:5505:0008:4212:0612:2613:2016:11
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1822:5506:0109:4213:0613:2514:2017:12
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1923:5607:0110:4214:0514:2515:2018:12
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1900:5608:0111:4215:0515:2516:1919:12
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2001:5709:0112:4316:0516:2517:1920:12
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2102:5710:0113:4317:0417:2418:1821:13
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2203:5811:0114:4318:0418:2419:1822:13
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2204:5912:0115:4319:0419:2320:1723:13
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2305:5913:0116:4320:0320:2321:1700:13
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2407:0014:0217:4321:0321:2222:1601:14
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2508:0015:0218:4322:0222:2223:1502:14
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2609:0116:0219:4323:0223:2100:1503:14
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2710:0217:0220:4300:0100:2101:1404:14
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2811:0218:0221:4301:0101:2002:1305:14
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2912:0319:0222:4302:0002:2003:1306:14