اوقات شرعی به افق فیروزان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی فیروزان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیروزان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فیروزان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1113:1417:0020:1820:3821:3200:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1114:1418:0021:1821:3822:3301:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1015:1419:0022:1922:3923:3402:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0916:1420:0023:2023:4000:3503:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0917:1521:0000:2000:4101:3604:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0918:1522:0001:2101:4102:3705:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0819:1523:0102:2202:4203:3806:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0820:1500:0103:2203:4304:3907:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0721:1501:0104:2304:4305:3908:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0722:1502:0105:2405:4406:4009:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0723:1503:0106:2406:4507:4110:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0600:1604:0107:2507:4508:4211:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0601:1605:0208:2508:4609:4212:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0602:1606:0209:2609:4710:4313:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0603:1607:0210:2710:4711:4414:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0504:1608:0211:2711:4812:4515:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0505:1609:0212:2812:4813:4516:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0506:1710:0313:2813:4914:4617:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0507:1711:0314:2914:4915:4618:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0508:1712:0315:2915:5016:4719:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0509:1713:0316:3016:5017:4820:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0510:1714:0317:3017:5118:4821:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0511:1815:0418:3018:5119:4922:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0512:1816:0419:3119:5120:4923:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0513:1817:0420:3120:5221:4900:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0514:1818:0421:3221:5222:5001:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0515:1819:0422:3222:5323:5002:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0516:1920:0523:3223:5300:5103:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0517:1921:0500:3200:5301:5104:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0518:1922:0501:3301:5302:5105:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0619:1923:0502:3302:5403:5106:28