اوقات شرعی به افق سوزن
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی سوزن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوزن

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سوزن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0513:1016:5720:1620:3621:3200:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0414:1017:5821:1621:3722:3301:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0415:1018:5822:1722:3723:3402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0316:1019:5823:1823:3800:3503:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0317:1020:5800:1900:3901:3504:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0218:1121:5801:1901:4002:3605:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0219:1122:5802:2002:4003:3706:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0120:1123:5903:2103:4104:3807:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:0121:1100:5904:2104:4205:3908:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0022:1101:5905:2205:4306:4009:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0023:1102:5906:2306:4307:4110:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1717:0000:1103:5907:2307:4408:4111:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5901:1204:5908:2408:4409:4212:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1618:5902:1206:0009:2409:4510:4313:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5903:1207:0010:2510:4611:4414:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:5904:1208:0011:2511:4612:4415:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5905:1209:0012:2612:4713:4516:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5806:1210:0013:2713:4714:4617:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:5807:1311:0114:2714:4815:4618:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:5808:1312:0115:2715:4816:4719:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5809:1313:0116:2816:4917:4720:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5810:1314:0117:2817:4918:4821:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5811:1315:0218:2918:5019:4822:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5812:1416:0219:2919:5020:4923:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5813:1417:0220:3020:5121:4900:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5814:1418:0221:3021:5122:5001:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:1419:0222:3022:5123:5002:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5816:1420:0323:3123:5200:5103:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5917:1521:0300:3100:5201:5104:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5918:1522:0301:3101:5202:5105:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5919:1523:0302:3102:5203:5106:22