اوقات شرعی به افق اشتران
امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی اشتران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشتران

شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اشتران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3206:1013:1316:5920:1720:3721:3200:24
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0913:1417:0020:1820:3821:3300:24
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0913:1417:0020:1920:3921:3400:24
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0813:1417:0020:1920:4021:3500:24
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0813:1417:0020:2020:4021:3600:24
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0713:1417:0020:2120:4121:3700:24
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0713:1417:0020:2220:4221:3800:24
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0613:1417:0120:2220:4221:3900:24
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0613:1417:0120:2320:4321:4000:24
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0613:1417:0120:2320:4421:4000:24
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0513:1517:0120:2420:4521:4100:24
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0513:1517:0120:2520:4521:4200:24
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0513:1517:0120:2520:4621:4300:24
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0413:1517:0220:2620:4621:4300:24
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0413:1517:0220:2620:4721:4400:24
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0413:1517:0220:2720:4821:4500:24
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0413:1617:0220:2720:4821:4500:24
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0413:1617:0220:2820:4921:4600:24
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0413:1617:0320:2920:4921:4700:25
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1617:0320:2920:5021:4700:25
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1617:0320:2920:5021:4800:25
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1717:0320:3020:5121:4800:25
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1717:0320:3020:5121:4900:25
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1717:0420:3120:5121:4900:25
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1717:0420:3120:5221:5000:25
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1717:0420:3120:5221:5000:26
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0313:1817:0420:3220:5321:5100:26
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0413:1817:0420:3220:5321:5100:26
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0413:1817:0520:3220:5321:5100:26
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0413:1817:0520:3320:5321:5100:26
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0413:1817:0520:3320:5421:5200:26