اوقات شرعی به افق صالح آباد همدان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی صالح آباد همدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صالح آباد همدان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صالح آباد همدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0913:1317:0020:1820:3821:3400:24
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0814:1318:0021:1921:3922:3501:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0815:1319:0022:1922:4023:3502:24
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0716:1420:0023:2023:4000:3603:24
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0717:1421:0100:2100:4101:3704:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0618:1422:0101:2201:4202:3805:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0619:1423:0102:2202:4303:3906:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0520:1400:0103:2303:4304:4007:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0521:1401:0104:2404:4405:4108:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0522:1402:0105:2405:4506:4209:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0423:1403:0206:2506:4507:4210:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0400:1504:0207:2507:4608:4311:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0401:1505:0208:2608:4709:4412:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0302:1506:0209:2709:4710:4513:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0303:1507:0210:2710:4811:4514:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0304:1508:0211:2811:4812:4615:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0305:1509:0312:2812:4913:4716:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0306:1610:0313:2913:5014:4717:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0307:1611:0314:2914:5015:4818:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0208:1612:0315:3015:5116:4919:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0209:1613:0416:3016:5117:4920:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0210:1614:0417:3117:5118:5021:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0211:1715:0418:3118:5219:5022:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0212:1716:0419:3119:5220:5123:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0213:1717:0420:3220:5321:5100:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0214:1718:0521:3221:5322:5101:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0315:1719:0522:3222:5323:5202:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0316:1820:0523:3323:5400:5203:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0317:1821:0500:3300:5401:5204:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0318:1822:0501:3301:5402:5305:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0319:1823:0602:3402:5403:5306:26