اوقات شرعی به افق یولاگلدی
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی یولاگلدی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یولاگلدی

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یولاگلدی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1213:2717:2220:4321:0522:0600:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:1114:2718:2221:4422:0623:0701:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:1115:2719:2322:4523:0700:0802:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:1016:2820:2323:4600:0701:0903:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0917:2821:2300:4601:0802:1004:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0918:2822:2301:4702:0903:1105:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0819:2823:2402:4803:1004:1206:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0820:2800:2403:4904:1105:1407:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0721:2801:2404:4905:1206:1508:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1315:0722:2802:2405:5006:1207:1609:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0623:2803:2506:5107:1308:1610:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0600:2904:2507:5208:1409:1711:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1118:0601:2905:2508:5209:1510:1812:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1019:0502:2906:2509:5310:1511:1913:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1020:0503:2907:2610:5411:1612:2014:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0921:0504:2908:2611:5412:1713:2115:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0922:0405:2909:2612:5513:1714:2216:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0823:0406:3010:2613:5514:1815:2217:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0800:0407:3011:2714:5615:1916:2318:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0701:0408:3012:2715:5616:1917:2419:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0702:0409:3013:2716:5717:2018:2420:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0703:0410:3014:2717:5718:2019:2521:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0604:0411:3115:2818:5819:2120:2622:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0605:0412:3116:2819:5820:2121:2623:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0606:0413:3117:2820:5921:2122:2700:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0607:0414:3118:2821:5922:2223:2701:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0608:0415:3219:2922:5923:2200:2702:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0609:0416:3220:2900:0000:2301:2803:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0610:0417:3221:2901:0001:2302:2804:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0611:0418:3222:2902:0002:2303:2805:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0612:0419:3223:3003:0103:2304:2906:33