اوقات شرعی به افق یولاگلدی
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی یولاگلدی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یولاگلدی

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یولاگلدی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2206:1213:2717:2220:4321:0522:0600:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2107:1114:2718:2221:4422:0623:0701:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2008:1015:2819:2322:4523:0700:0802:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1909:1016:2820:2323:4600:0801:1003:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0917:2821:2300:4701:0902:1104:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0918:2822:2301:4702:0903:1205:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0819:2823:2402:4803:1004:1306:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0820:2800:2403:4904:1105:1407:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0721:2801:2404:5005:1206:1508:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1315:0722:2802:2405:5006:1307:1609:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1216:0623:2903:2506:5107:1308:1710:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0600:2904:2507:5208:1409:1811:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1118:0501:2905:2508:5209:1510:1912:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1019:0502:2906:2509:5310:1611:1913:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1020:0503:2907:2610:5411:1612:2014:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0921:0504:2908:2611:5412:1713:2115:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0922:0405:3009:2612:5513:1714:2216:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0823:0406:3010:2713:5614:1815:2317:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0800:0407:3011:2714:5615:1916:2318:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0701:0408:3012:2715:5716:1917:2419:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0702:0409:3013:2716:5717:2018:2520:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0703:0410:3114:2817:5818:2019:2521:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0604:0411:3115:2818:5819:2120:2622:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0605:0412:3116:2819:5820:2121:2623:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0606:0413:3117:2820:5921:2222:2700:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0607:0414:3118:2821:5922:2223:2701:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0608:0415:3219:2923:0023:2200:2802:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0609:0416:3220:2900:0000:2301:2803:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0610:0417:3221:2901:0001:2302:2804:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0611:0418:3222:2902:0002:2303:2805:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0612:0419:3223:3003:0103:2304:2906:33