اوقات شرعی به افق بندر مقام
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی بندر مقام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر مقام

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندر مقام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0312:5816:2519:5320:1221:0200:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0313:5817:2620:5321:1222:0301:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3308:0314:5818:2621:5422:1223:0302:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3309:0415:5919:2622:5423:1200:0303:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:0416:5920:2623:5400:1301:0304:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:0417:5921:2700:5401:1302:0305:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3412:0418:5922:2701:5402:1303:0306:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:0519:5923:2702:5403:1304:0307:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3514:0521:0000:2703:5404:1305:0308:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:0522:0001:2804:5405:1306:0309:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3616:0623:0002:2805:5406:1307:0310:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:0600:0003:2806:5407:1308:0311:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3718:0701:0004:2807:5408:1309:0312:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:0702:0105:2908:5409:1310:0313:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3820:0703:0106:2909:5410:1311:0314:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:0804:0107:2910:5411:1212:0215:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3922:0805:0108:2911:5412:1213:0216:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4023:0906:0109:3012:5413:1214:0217:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:0907:0110:3013:5414:1215:0218:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4101:1008:0211:3014:5315:1216:0119:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4202:1009:0212:3015:5316:1217:0120:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:1010:0213:3016:5317:1118:0121:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4304:1111:0214:3117:5318:1119:0022:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1112:0215:3118:5219:1120:0023:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:1213:0216:3119:5220:1021:0000:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:1214:0217:3120:5221:1021:5901:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4608:1315:0218:3221:5122:1022:5902:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:1316:0219:3222:5123:0923:5803:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4710:1417:0220:3223:5100:0900:5804:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4811:1418:0221:3200:5001:0801:5705:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1519:0322:3201:5002:0802:5706:19