اوقات شرعی به افق محلات
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی محلات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محلات

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محلات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0313:0516:4920:0720:2721:2100:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0214:0517:5021:0821:2822:2201:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0215:0518:5022:0922:2923:2302:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0116:0519:5023:0923:2900:2403:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0117:0520:5000:1000:3001:2504:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0018:0521:5001:1101:3102:2605:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0019:0522:5002:1102:3103:2706:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2112:5920:0623:5003:1203:3204:2707:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2013:5921:0600:5104:1304:3305:2808:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1914:5922:0601:5105:1305:3306:2909:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1915:5823:0602:5106:1406:3407:3010:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1816:5800:0603:5107:1407:3508:3111:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5801:0604:5108:1508:3509:3112:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5802:0605:5109:1609:3610:3213:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1719:5703:0706:5210:1610:3611:3314:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:5704:0707:5211:1711:3712:3315:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5705:0708:5212:1712:3813:3416:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:5706:0709:5213:1813:3814:3517:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1523:5707:0710:5214:1814:3915:3518:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5708:0811:5315:1915:3916:3619:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5709:0812:5316:1916:3917:3620:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:5710:0813:5317:1917:4018:3721:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:5711:0814:5318:2018:4019:3722:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:5712:0815:5319:2019:4120:3823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5713:0916:5420:2120:4121:3800:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5714:0917:5421:2121:4122:3901:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5715:0918:5422:2122:4223:3902:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5716:0919:5423:2223:4200:3903:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5717:0920:5400:2200:4201:4004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5718:1021:5501:2201:4302:4005:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5819:1022:5502:2202:4303:4006:19