اوقات شرعی به افق شازند
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی شازند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شازند

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شازند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0713:0916:5420:1220:3121:2600:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0614:0917:5421:1221:3222:2701:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0615:0918:5422:1322:3323:2802:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0516:0919:5423:1423:3400:2903:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0517:0920:5400:1400:3401:2904:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0418:1021:5401:1501:3502:3005:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0419:1022:5502:1602:3603:3106:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:0320:1023:5503:1603:3604:3207:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:0321:1000:5504:1704:3705:3308:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:0322:1001:5505:1805:3806:3309:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:0223:1002:5506:1806:3807:3410:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:0200:1003:5507:1907:3908:3511:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:0201:1004:5508:1908:4009:3612:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0202:1105:5609:2009:4010:3613:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:0103:1106:5610:2010:4111:3714:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:0104:1107:5611:2111:4112:3815:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:0105:1108:5612:2112:4213:3816:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:0106:1109:5613:2213:4214:3917:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1900:0107:1210:5714:2214:4315:4018:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0108:1211:5715:2315:4316:4019:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1902:0109:1212:5716:2316:4417:4120:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1903:0110:1213:5717:2417:4418:4121:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1904:0111:1214:5718:2418:4519:4222:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1905:0112:1315:5819:2519:4520:4223:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1906:0113:1316:5820:2520:4521:4300:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0114:1317:5821:2521:4622:4301:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0115:1318:5822:2622:4623:4302:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1909:0116:1319:5923:2623:4600:4403:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0117:1420:5900:2600:4701:4404:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0118:1421:5901:2601:4702:4405:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0219:1422:5902:2702:4703:4406:23