اوقات شرعی به افق ساوه
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی ساوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ساوه

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ساوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0113:0516:5220:1020:3021:2600:16
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0013:0516:5220:1120:3121:2700:16
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0516:5220:1120:3221:2800:16
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5913:0516:5220:1220:3221:2800:16
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0616:5320:1320:3321:2900:16
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0616:5320:1420:3421:3000:15
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5813:0616:5320:1420:3521:3100:15
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5713:0616:5320:1520:3521:3200:15
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5713:0616:5320:1620:3621:3300:15
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5613:0616:5320:1620:3721:3400:15
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5613:0616:5420:1720:3721:3400:15
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5613:0616:5420:1720:3821:3500:15
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5513:0716:5420:1820:3921:3600:15
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5513:0716:5420:1920:3921:3700:15
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5513:0716:5420:1920:4021:3700:16
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5513:0716:5520:2020:4021:3800:16
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5413:0716:5520:2020:4121:3900:16
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5413:0716:5520:2120:4221:4000:16
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5413:0816:5520:2120:4221:4000:16
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5413:0816:5520:2220:4321:4100:16
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5413:0816:5620:2220:4321:4100:16
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5413:0816:5620:2320:4421:4200:16
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:0816:5620:2320:4421:4200:16
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:0916:5620:2420:4421:4300:16
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:0916:5620:2420:4521:4300:17
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:0916:5720:2420:4521:4400:17
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:0916:5720:2520:4621:4400:17
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:1016:5720:2520:4621:4400:17
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5413:1016:5720:2520:4621:4500:17
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5513:1016:5820:2520:4621:4500:17
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5513:1016:5820:2620:4721:4500:18