اوقات شرعی به افق ساوه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی ساوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ساوه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ساوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0013:0516:5220:1020:3121:2600:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0014:0517:5221:1121:3122:2701:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1907:5915:0518:5222:1222:3223:2802:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1908:5916:0519:5223:1223:3300:2903:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5817:0620:5300:1300:3401:3004:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1710:5818:0621:5301:1401:3402:3105:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1611:5719:0622:5302:1502:3503:3206:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1612:5720:0623:5303:1503:3604:3207:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1513:5621:0600:5304:1604:3605:3308:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1414:5622:0601:5405:1605:3706:3409:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1415:5623:0602:5406:1706:3807:3510:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1316:5500:0603:5407:1807:3808:3611:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1317:5501:0704:5408:1808:3909:3612:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1218:5502:0705:5409:1909:4010:3713:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1219:5503:0706:5410:1910:4011:3814:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1120:5504:0707:5511:2011:4112:3915:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1121:5405:0708:5512:2112:4113:3916:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1022:5406:0809:5513:2113:4214:4017:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1023:5407:0810:5514:2214:4215:4018:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1000:5408:0811:5515:2215:4316:4119:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1001:5409:0812:5616:2216:4317:4220:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1002:5410:0813:5617:2317:4418:4221:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0903:5411:0914:5618:2318:4419:4322:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0904:5412:0915:5619:2419:4520:4323:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0905:5413:0916:5720:2420:4521:4300:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5414:0917:5721:2421:4522:4401:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5415:0918:5722:2522:4623:4402:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5416:1019:5723:2523:4600:4503:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5417:1020:5700:2500:4601:4504:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5518:1021:5801:2601:4702:4505:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5519:1022:5802:2602:4703:4506:18