اوقات شرعی به افق چمستان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی چمستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چمستان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چمستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5012:5816:4820:0720:2821:2500:07
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0706:4913:5817:4821:0821:2822:2601:07
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0607:4914:5818:4822:0822:2923:2702:07
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0508:4815:5819:4823:0923:3000:2803:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0409:4816:5920:4900:1000:3101:2904:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0310:4717:5921:4901:1101:3102:3005:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0211:4718:5922:4902:1102:3203:3106:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0112:4619:5923:4903:1203:3304:3107:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0113:4620:5900:4904:1304:3405:3208:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0014:4521:5901:5005:1305:3406:3309:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:4522:5902:5006:1406:3507:3410:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5916:4523:5903:5007:1507:3608:3511:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:4401:0004:5008:1508:3609:3612:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5818:4402:0005:5009:1609:3710:3613:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5719:4403:0006:5110:1610:3811:3714:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5720:4404:0007:5111:1711:3812:3815:07
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5621:4305:0008:5112:1812:3913:3916:07
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5622:4306:0109:5113:1813:3914:3917:07
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:4307:0110:5214:1914:4015:4018:07
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5500:4308:0111:5215:1915:4016:4119:07
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5501:4309:0112:5216:2016:4117:4120:07
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5502:4310:0113:5217:2017:4118:4221:07
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5503:4311:0214:5218:2018:4219:4222:07
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5404:4312:0215:5319:2119:4220:4323:08
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5405:4313:0216:5320:2120:4321:4300:08
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5406:4314:0217:5321:2221:4322:4401:08
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5407:4315:0218:5322:2222:4323:4402:08
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5408:4316:0319:5423:2223:4400:4403:08
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5409:4317:0320:5400:2200:4401:4504:08
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5510:4318:0321:5401:2301:4402:4505:09
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5511:4419:0322:5402:2302:4403:4506:09