اوقات شرعی به افق محمودآباد مازندران
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی محمودآباد مازندران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمودآباد مازندران

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمودآباد مازندران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0605:4912:5816:4820:0720:2721:2500:06
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0506:4813:5817:4821:0721:2822:2601:06
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0407:4814:5818:4822:0822:2923:2702:06
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0308:4715:5819:4823:0923:3000:2803:06
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0309:4716:5820:4800:1000:3101:2904:06
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0210:4617:5821:4901:1001:3102:3005:06
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0111:4618:5822:4902:1102:3203:3106:06
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:4519:5823:4903:1203:3304:3207:06
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5913:4520:5800:4904:1204:3405:3208:06
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:4421:5901:4905:1305:3406:3309:06
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5815:4422:5902:5006:1406:3507:3410:06
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5716:4423:5903:5007:1407:3608:3511:06
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5717:4300:5904:5008:1508:3609:3612:06
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5618:4301:5905:5009:1609:3710:3713:06
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5619:4302:5906:5010:1610:3811:3714:06
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5520:4304:0007:5111:1711:3812:3815:06
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5521:4205:0008:5112:1712:3913:3916:06
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5422:4206:0009:5113:1813:3914:3917:06
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5423:4207:0010:5114:1814:4015:4018:06
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5400:4208:0011:5215:1915:4016:4119:06
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5401:4209:0112:5216:1916:4117:4120:06
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5302:4210:0113:5217:2017:4118:4221:07
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5303:4211:0114:5218:2018:4219:4222:07
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5304:4212:0115:5219:2119:4220:4323:07
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5305:4213:0116:5320:2120:4321:4300:07
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5306:4214:0217:5321:2121:4322:4401:07
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5307:4215:0218:5322:2222:4323:4402:07
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5308:4216:0219:5323:2223:4400:4403:07
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5309:4217:0220:5400:2200:4401:4504:08
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5310:4218:0321:5401:2301:4402:4505:08
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5311:4319:0322:5402:2302:4403:4506:08