اوقات شرعی به افق سادات شهر
امروز : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی سادات شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات شهر

چهارشنبه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی مرداد ماه به افق سادات شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:2206:0513:1417:0420:2220:4221:4000:22
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:2407:0614:1418:0421:2121:4222:3901:22
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:2508:0715:1419:0422:2022:4123:3802:23
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:2609:0816:1420:0423:1923:4000:3703:23
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:2710:0817:1421:0300:1900:3901:3604:23
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:2811:0918:1422:0301:1801:3802:3505:23
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:2912:1019:1423:0302:1702:3703:3306:23
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:3113:1120:1400:0303:1603:3604:3207:23
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:3214:1221:1401:0304:1504:3505:3108:24
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:3315:1222:1402:0205:1405:3406:3009:24
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:3416:1323:1303:0206:1306:3307:2910:24
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:3517:1400:1304:0207:1207:3208:2711:24
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:3718:1501:1305:0208:1108:3109:2612:24
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:3819:1602:1306:0109:1009:3010:2513:24
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:3920:1703:1307:0110:0910:2911:2414:24
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:4021:1704:1308:0111:0811:2812:2215:24
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:4222:1805:1309:0012:0712:2713:2116:24
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:4323:1906:1310:0013:0613:2614:2017:24
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:4400:2007:1310:5914:0514:2515:1818:24
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:4501:2108:1211:5915:0415:2316:1719:24
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:4602:2109:1212:5916:0316:2217:1520:24
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷01:4703:2210:1213:5817:0117:2118:1421:24
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷02:4904:2311:1214:5818:0018:2019:1322:24
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷03:5005:2412:1215:5718:5919:1820:1123:24
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷04:5106:2513:1216:5719:5820:1721:1000:24
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷05:5207:2614:1117:5620:5621:1622:0801:24
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷06:5308:2615:1118:5621:5522:1523:0702:24
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷07:5509:2716:1119:5522:5423:1300:0503:24
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷08:5610:2817:1120:5423:5300:1201:0404:24
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷09:5711:2918:1021:5400:5101:1102:0205:24
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷10:5812:3019:1022:5301:5002:0903:0106:24