اوقات شرعی به افق سادات شهر
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی سادات شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات شهر

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سادات شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5513:0416:5420:1320:3421:3200:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5414:0417:5421:1421:3522:3301:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5315:0418:5522:1522:3623:3402:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5316:0419:5523:1623:3700:3503:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5217:0420:5500:1600:3701:3604:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5218:0421:5501:1701:3802:3705:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5119:0422:5502:1802:3903:3806:12
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:5120:0523:5603:1903:4004:3907:12
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:5021:0500:5604:1904:4005:4008:12
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:5022:0501:5605:2005:4106:4109:12
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:5023:0502:5606:2106:4207:4110:12
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:4900:0503:5607:2107:4308:4211:12
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:4901:0504:5708:2208:4309:4312:12
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:4902:0505:5709:2209:4410:4413:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:4803:0606:5710:2310:4411:4514:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4804:0607:5711:2411:4512:4515:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:4805:0608:5812:2412:4613:4616:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4806:0609:5813:2513:4614:4717:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4807:0610:5814:2514:4715:4718:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4808:0711:5815:2615:4716:4819:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5801:4709:0712:5816:2616:4817:4920:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4710:0713:5917:2717:4818:4921:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4711:0714:5918:2718:4919:5022:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4712:0715:5919:2819:4920:5023:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4713:0816:5920:2820:5021:5100:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4714:0818:0021:2821:5022:5101:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4815:0819:0022:2922:5023:5102:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4816:0820:0023:2923:5100:5203:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4817:0821:0000:2900:5101:5204:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4818:0922:0101:2901:5102:5205:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4819:0923:0102:3002:5103:5306:14